Dennypay.com sistemos taisyklės Mokėtojams

Dennypay.com sistemos taisyklės Mokėtojams

I. Sąvokos

1.1. Paslaugų teikėjas - tai įmonė kuri parduoda prekes ar paslaugas. Paslaugų teikėjo informacija yra nurodoma mokėjimo užklausos arba autorizacijos laiške.
1.2. Mokėjimo paslauga - avansinių ir galutinių atsiskaitymų surinkimo ir perdavimo paslauga iš mokėtojo Paslaugų teikėjui.
1.3. Mokėjimo paslaugos tarpininkas - UAB Dennypay, juridinio asmens kodas 304887823, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, Lietuva, sukūręs mokėjimo paslaugų sistemą, toliau vadinama DENNYPAY sistema.
1.4. Mokėjimo paslaugų teikėjai – NEO Finance, AB juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius, Lietuva ir
SIA „Transact Pro“, juridinio asmens kodas 41503033127, buveinės adresas Kr. Valdemara street 62, LV-1013 Riga, Latvia.
1.5. Mokėtojas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris atlieka mokėjimą arba kortelės autorizavimą DENNYPAY sistemoje, už Paslaugų teikėjo prekes/paslaugas.
1.6. Užsakymas – tai Mokėtojo pateiktas prekių/paslaugų užsakymas iš Paslaugų teikėjo.

II. Apmokėjimui, naudojantis sistema DENNYPAY, taikomos taisyklės

2.1. Paslaugų apmokėjimo procesas, atliekamas tokia veiksmų seka:

2.1.1. Mokėtojas gauną mokėjimo nuorodą su Paslaugų teikėjo paslaugų/prekių užsakymo informacija, jo nurodytu el. paštu arba SMS žinute, nurodytu telefono numeriu.

2.1.2. Mokėtojas, patikrinęs užsakyme pateiktą informaciją, pasirenka vieną iš būdų garantuoti arba apmokėti savo užsakymą.

2.2. Užsakymas gali būti garantuojamas toliau nurodytais būdais:

2.2.1. Mokėjimo kortelės autorizavimas;

2.2.2. Užsakymo apmokėjimas.

2.3. Atlikdamas užsakymo apmokėjimą arba patvirtindamas autorizaciją mokėjimo kortele, Mokėtojas išreiškia išankstinį sutikimą dėl greito atsiskaitymo, kuris suteiks galimybę Paslaugų teikėjui atlikti automatinius lėšų nuskaitymus nuo kreditinės ar debetinės kortelės už:

2.3.1. rezervuojamas prekes ar paslaugas, remiantis rezervavimo sąlygomis, kurias nurodo Paslaugų teikėjas;

2.3.2. ateityje suteikiamas bet kokias Paslaugų teikėjo prekes ar paslaugas, atvykus į prekių ar paslaugų teikimo vietą;

2.3.3. atšaukimo/neatvykimo mokesčius, kaip tai nurodyta Paslaugų teikėjo sutartyje arba prekių ar paslaugų teikimo sąlygose;

2.3.4. Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius ir baudas, kurios gali būti taikomos Mokėtojui padarius žalos Paslaugų teikėjui ar nurodytos paslaugų teikimo sąlygose.

Mokėjimo kortelės autentifikavimas vykdomas pasinaudojus SCA 3D Secure metodu (ang. Strong customer authentication with 3D Secure) jei tokį metodą palaiko Mokėtojo bankas. „3D Secure“ (3DS) yra papildomas internetinių mokėjimų kredito ir debeto kortelėms skirtas apsaugos lygis, kuomet paskutiniame atsiskaitymo etape Mokėtojo paprašoma pirkėjo slaptažodžio, kad bankas galėtų patvirtinti mokėjimą.

2.4. Mokėtojas gali atlikti užsakymo apmokėjimą vienu iš šių pasirinktų būdų:

2.4.1. kredito/debeto kortele su 3D autentifikacija, jei tokį autentifikavimo būdą palaiko Mokėtojo bankas. 3D Secure“ (3DS) yra papildomas internetinių mokėjimų kredito ir debeto kortelėms skirtas apsaugos lygis, kuomet paskutiniame atsiskaitymo etape Mokėtojo paprašoma pirkėjo slaptažodžio, kad bankas galėtų patvirtinti mokėjimą.;

2.4.2. elektroniniu banko pavedimu pasinaudojus mokėjimo inicijavimo paslauga;

2.5. Pasirinkęs vieną iš Taisyklių 2.4. punkte nurodytų galimybių, Mokėtojas nukreipiamas į internetinį puslapį, kuriame galima atlikti apmokėjimą pasinaudojant Mokėjimo paslaugų tarpininko sistema.

2.6. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su Mokėjimo paslaugų teikėjų sistema, šifruoto protokolo pagalba. Mokėjimo paslaugų teikėjų sistemai priėmus įmoką, Mokėtojui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą. El. laiške nurodoma: Mokėtojo duomenys, Paslaugų teikėjo pavadinimas, bendra užsakymo kaina.

2.7. Mokėtojui netaikomi jokie papildomi mokesčiai, susiję su DENNYPAY sistemos teikiama Mokėjimo paslaugų tarpininko paslauga.

2.8. DENNYPAY sistema neatsako už Mokėtojo ir Paslaugų teikėjo sutarčių nutraukimą bei mokėjimo operacijas, susijusias su sutarties nutraukimu. Visi sutarčių nutraukimo klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai su Paslaugų teikėju.

III. Baigiamosios nuostatos

3.1. Paslaugų teikėjas ir DENNYPAY sistema neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.

3.2. Mokėtojui pastebėjus, jog jo užsakymo suma, ar kiti jo duomenys, suderinti su Paslaugų tiekėju, neatitinka su gautame laiške pateiktais duomenimis, turi susisiekti su Paslaugų tiekėju ir pranešti apie tokių duomenų neatitikimą.

3.3. DENNYPAY sistema neatsako už Mokėtojo ir Paslaugų teikėjo sutarčių nutraukimą. Visi sutarčių nutraukimo klausimai turi būti sprendžiami tiesiogiai su Paslaugų teikėju.

IV. Paslaugų/prekių atsisakymas ir pinigų grąžinimas

4.1 Informaciją apie paslaugų/prekių atsisakymą ir pinigų grąžinimą rasite oficialioje Paslaugų tiekėjo svetainėje

V. Asmens duomenys

5.1 Mokėtojas, atlikdamas užsakymo apmokėjimą arba patvirtindamas autorizaciją mokėjimo kortele, sutinka, kad sistema DENNYPAY tvarkytų jo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris; tik šios paslaugos teikimo apimtimi ir ne ilgiau nei to reikalauja duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Su platformos DENNYPAY tvarkomų asmens duomenų taisyklėmis ir politika galite susipažinti https://www.dennypay.com/lt/privatumo-politika/.

VI. Taisyklių patvirtinimas

6.1. Atlikdamas mokėjimą arba autorizuodamas savo mokėjimo kortelę Mokėtojas patvirtina, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka.

Contact us

Location
Address Ulonų  5, LT-08240 Vilnius
Phone
Phone no. +370 620 33323